מודול מכירות : ניהול יעיל ושליטה בכל תהליך המכירה לרבות בקרת רווחיות, ניהול ייבוא יצוא, מערכת הרשאות, התראות בזמן אמת, שיתוף יומנים, הגדרת משימות משותפות למשרד ועוד…

 • תמיכה בתהליך מהצעת מחיר ועד תשלום
 • פרוט מהיר ונגיש לחריגות מתנאי האשראי
 • בקרת ריווחיות בכל שלבי המכירה
 • התראות על חריגות תשלום ואובליגו
 • ניהול מכירות בקונסיגנציה
 • ניהול סוכנים ועמלות על פי גבייה או מחזורים
 • דו"ח רווח והפסד
 • מאזן בוחן
 • גיול חובות
 • שרשור מסמכים
 • מחולל דוחות, טבלאות ציר ותרשימים
 • סליקת אשראי
 • יומן לכל משתמש ושיתוף יומנים
 • SMS לשליחת תפוצה ללקוחות
 • הצמדת קבצים לכל המסמכים
 • הפקת מסמכים מתבניות WORD
 • משימות משותפות למשרד
 • חישובי הוצאות ישירות ועקיפות בגין הייבוא
 • אפשרות להעמסות על פי CBM לכל מוצר
 • דיווח מע"מ וקובץ PCN874
 • ייצוא לתוכנות הנה"ח חיצוניות