מודול מלאי : תמיכה במספר מחסנים, איתורים ואצוות, ניהול עצי מוצר למק"ט, קישור המלאי לרכש ועוד …

 • הגדרות מלאי מינ'-מקס', נקודת הזמנה
 • ניהול מלאי על פי צבעים / מידות
 • ניהול מלאי על פי מספרים סידוריים
 • הגדרות איתור ואצוות
 • עבודה עם ברקוד
 • המלצות רכש למלאי
 • ניהול מלאי לריבוי מחסנים
 • הסטוריית תנועות למספר סידורי+ברקוד
 • מלאי קונסיגנציה
 • ניהול מלאי עץ מוצר ומוצרים בנים
 • קיזוז מוצרים בנים/אבות במכירה (קיטים)
 • הוספת מלאי מוצרים בנים בעת קליטה למלאי
 • ניתוחי חוסר לפי הזמנת לקוחות ורמות מלאי
 • מחולל דוחות משוכלל כולל תרשימים וטבלאות ציר