מודול ניהול חוזים : מאפשר תיעוד חוזים שונים מול לקוחות/ ספקים.

  • התראות ומשימות
  • קישור בין חוזה למסמכים נוספים
  • צירוף קבצים רלוונטיים
  • חיוב אוטומטי של חוזים פעילים
  • הפקת חשבוניות ותעודת משלוח מחוזה
  • תיעוד התקשרויות
  • משימות למעקב
  • מחולל דוחות