מודול פקודות שירות :
מתאים לחברות הנותנות שירות (טכנאים, מעבדות ועוד..)
ניתן להפיק חשבונית על-סמך פקודת השירות.

 • פתיחת קריאות שירות במערכת
 • קביעת זמן לטיפול קריאות השירות
 • ניהול קבלני משנה המבצעים קריאות
 • תזמון טכנאים בשטח לביצוע הקריאה
 • מענה מלא לטיפול בעסקים נותני שירות
 • הסטוריית מוצרים שנרכשו בשירות
 • הסטוריית מוצרים שנרכשו בשירות
 • הוספת משימות
 • רשימות וניהול מעקב
 • יומן תגובות
 • הסטוריית תקלות
 • מחולל דוחות