מודול פרויקטים : מנהל ומאפשר שליטה ברווחיות ובמשימות בפרויקט לרבות תכנון תקציב, משימות לביצוע, הכנסות, מלאים, והוצאות המספקים מידע מדויק על התנהלות.

 • מידע מדויק על התנהלות מלאי והוצאות
 • קליטת אנשי קשר ואינפורמציה רלוונטית
 • תיעוד ומידע על הכנסות פרויקט
 • תכנון תקציב חכם ונכון
 • דוח רווח והפסד לפי פרויקט
 • עמלות סוכנים לפי פרויקט
 • הזנת משימות לביצוע
 • תיעוד הוצאות הפרוייקט
 • תיעוד הוצאות פנימיות כגון שעות עובדים
 • תחשיב רווחיות פרויקט
 • תיעוד מלאי לפי פרויקטים
 • כרטיס חכם המרכז את כל המידע במסך אחד
 • הצמדת מסמכים הקשורים לפרוייקט
 • מחולל דוחות משוכלל