מודול רכש : ניהול וריכוז תהליך הרכש לרבות ניתוח רכש מומלץ, התראות על כשל רכש,  הדפסות שיקים, מחולל דוחות משוכלל ועוד..

  • ניתוח רכש מומלץ
  • תמיכה בתהליך מהצעת רכש ועד התשלום
  • הפקת הצעות, הזמנות וחשבוניות רכש
  • קישור ישיר לתהליך המכירות וביצוע הזמנות
  • התראות על מחירי ספק זולים יותר
  • תיעוד כל מסמכי ההתקשרות עם הספק
  • תשלום ספקים
  • מחולל דוחות משוכלל
  • הדפסת שיקים