%d7%93%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%91%d7%93%d7%a7-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f

מודל ניהול פרויקט בניין ובדק-אחריות ושירות

מטרת התוכנה:

לעקוב אחרי כלל הבדיקות וההוצאות עבור הבנייה/הפרויקט בתקופת הבדק והאחריות, ריכוז כלל הנתונים מתקופה זו, תוך מעקב על קריאות שירות בפרויקטים השונים.

איך זה קורה?

הרעיון הוא פשוט. מפרקים את הבניין לחלקים קטנים ולכל חלק מגדירים את בדיקות התקן המתאימות לו. ניתן להצמיד את כלל הקבצים הרלוונטים כמו מסמכים או תמונות של כל חלק בפרויקט ולרכזם במקום אחד.

שירות בתקופת האחריות והבדק:

ניתן להצמיד קריאות שירות לפרויקט, באמצעות האפליקציה לפקודות שירות. באפליקציה זו, ניתן לפתוח קריאה לשירות. נותן השירות מקבל את הקריאה לטלפון שלו בזמן אמת, כאשר האפליקציה מאפשרת לו לצלם תמונות, לתעד את מה שעשה ולנהל כראוי את הקריאות.

התוצאה:

בקרה ושליטה מלאה על כלל הפרויקטים בתקופת הבדק, תוך דיוק ותיעוד מושלם שלהם. דבר זה מאפשר ניהול וארגון נכון של התהליכים העסקים והשירותיים בתקופת הבדק והאחריות.